top of page

我叉了一顆星星下來

有一晚.... LULU係地球既街道上走着走着 看見天上有很多星星喎 *

LULU: 「嘩~星星, 星星你地好光好光呀! 」 LULU 見到啲星星之後覺得人生立刻充滿希望,再向星星揮下揮下手,之後問 LULU: 「星星, 星星你地見到我嗎?你地係點樣可以比到我地地球人希望同快樂呀?」 星星:「 ........」 LULU: 「下...你講緊咩啊.....我聽唔到啊🤔」 星星: 「.......」 *

鑒於星星離LULU太遠 LULU真係聽唔到佢哋講咩 所以就決定叉一粒落嚟 同佢慢慢講:) *

在那一夜 星星特別光

*

叉了下來的星星對我說

「有生命的便有希望 你能夠呼吸已經是一種快樂」 *

星星是光明 星星是希望 星星是快樂 什麼時候也是你的星星時刻 只是你沒有留意

* 對於我 可以同媽媽攬攬就好開心 有芒果食又好開心 有無花果食好開心 見到牆上面有隻蚊好開心 可以坐係到睇書好開心 有爸爸同我傾計好開心 *

星星時刻可以有好多 只係你唔覺醒佢地係 *

從今日開始 感受一下你的存在 靜靜享受你的星星時刻:)

為大家的生命打打氣:)

Follow Me
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google+ Basic Square
bottom of page