top of page

你的魚上釣了嗎?


從前有一個人 他每天都在浴缸裡釣魚 而且非常快樂 別人都認為他是一個瘋子... 有一天 一個自認對心理治療有一套的醫生問他: 「你的魚上釣了嗎?」 瘋子很嚴厲地回答: 「當然沒有! 笨蛋! 這是浴缸。」 那究竟誰才真正的瘋子? 我們的未來只有冰冷的墳墓 這是千真萬確的事實 就算把自己那隻溫馴的小綿羊養到完美 也不會獲得在天上或是地下的特權 在最好的情況下 大家只是一隻可笑的親愛小綿羊 對我而言 活着最大的困難就是 如何在這個注定失敗的遊戲中 繼續玩下去 那你要做一隻可笑的小綿羊 還是一個自得其樂的瘋子? 就請大家悉隨尊便了 #薛西弗斯的神話 #Camus #卡繆 #睇完就知卡繆其實好Positive #自得其樂的瘋子當然唔會理世俗嘅目光 #着著三係浴缸到釣魚 #蟲仔你唔駛驚架 #唔會有魚食你架 #只係玩遊戲呀 #LULUphilosophy

Follow Me
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google+ Basic Square
bottom of page